• นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด

  นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0640207741
  • นายสุวิทย์ นันโต

   นายสุวิทย์ นันโต

   รองนาก อบต. ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0871181849
  • นายขวัญชัย สุระภาพ

   นายขวัญชัย สุระภาพ

   รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0863901088
  • นางวัชรี กลัดทอง

   นางวัชรี กลัดทอง

   เลขานุการยกยกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0852402528

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.