• นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรติดต่อ 099-3656419
  • นางอุษา อาบสุวรรณ์

   นางอุษา อาบสุวรรณ์

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรติดต่อ 087-9596340
   • นางศรุฎา คนมั่น

    นางศรุฎา คนมั่น

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
   • ตำแหน่งว่าง

    ตำแหน่งว่าง

    นักทรัพยากรบุคคล
    • นางสาวภูศณิษา วรัลษาชัยณัณฑ์

     นางสาวภูศณิษา วรัลษาชัยณัณฑ์

     ผช.นักทรัยากรบุคคล
   • นายเอนกชัย สายขุนทด

    นายเอนกชัย สายขุนทด

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    • นางบุษมารี ศรีเดช

     นางบุษมารี ศรีเดช

     ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   • นางลำไพ จำปาหอม

    นางลำไพ จำปาหอม

    นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
    • นางกัญญารัตน์ สุวรรณสิงห์

     นางกัญญารัตน์ สุวรรณสิงห์

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     • นางสาวนารีรัตน์ พยอมหอม

      นางสาวนารีรัตน์ พยอมหอม

      ผู้ดูแลเด็ก
    • นางสาววาสนา พวงพิน

     นางสาววาสนา พวงพิน

     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     • นางวาสนา นิลคำแหง

      นางวาสนา นิลคำแหง

      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   • นายเจตริน แดงประเสริฐ

    นายเจตริน แดงประเสริฐ

    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • นายมานิตย์ ศรีเดช

     นายมานิตย์ ศรีเดช

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายฐาปกรณ์ มะณีเลิศ

      นายฐาปกรณ์ มะณีเลิศ

      พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
   • ตำแหน่งว่าง

    ตำแหน่งว่าง

    เจ้าพนักงานธุรการ
    • นางสาวชนาพร นวนแก้ว

     นางสาวชนาพร นวนแก้ว

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นางสาวอัญชลี ลวดตะคุ

      นางสาวอัญชลี ลวดตะคุ

      คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.