• นายอรุณ บุญประสงค์

  นายอรุณ บุญประสงค์

  ประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0924572425
  • นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

   นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

   เลขานุการสภา อบต.ซับสาบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 082-1280274
  • นายสนิท ขาวเกิด

   นายสนิท ขาวเกิด

   รองประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0870734348
  • นายวิชัย หาระชอน

   นายวิชัย หาระชอน

   สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 เบอร์โทรติดต่อ 0827183380
  • นายเวช ฉีมพาลี

   นายเวช ฉีมพาลี

   สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 เบอร์โทรติดต่อ 0632015600
  • นางสาวสนม พุ่มคำ

   นางสาวสนม พุ่มคำ

   สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เบอร์โทรติดต่อ 0854246463
  • นายสมาน ห่วงพ่วง

   นายสมาน ห่วงพ่วง

   สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 เบอร์โทรติดต่อ 0899049313
  • นายยศ กิจเกียรติ์

   นายยศ กิจเกียรติ์

   สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 เบอร์โทรติดต่อ 0982649721

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.