ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับ

จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และเตาเผาถ่านชีวมวล  ที่ให้การสนับสนุนแก่ประชาชนตำบลซับสมบูรณ์

21
20
19
18
11
12
13
14
15
16
17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page