ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นายศุกร์เกษม  เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายเจตริน  แดงประเสร็ฐ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านไทยล้อม ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ นายนวกร  เรืองศรี ปลัดประจำอำเภอลำสนธิ   

S12189722
S12189726
S12189724---Copy
S12189725
S12189720

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.