📣📣📣วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.📣📣📣
นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ พร้อมด้วย รองนายกฯ, เลขานุการนายกฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงานในท้องถ่ิ่น ณ ปรางค์นางผมหอม บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่2 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายประสานมิตร อมะรักษ์ นายอำเภอลำสนธิ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ
6
7
3
4
8
2
1
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.