ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอลำสนธิ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำสนธิ (ศป.ปส.อ.ลำสนธิ))
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นำโดย นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะ และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบสิ่งของที่จำเป็นเเก่โรงเรียนบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 3  พร้อมกันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ 
17BE3C88-1C10-49EA-B43C-43D133F8B9D2
592C509B-571E-4D7D-8143-3566E660A29D
ED6C2D2B-676E-4227-87A1-8ADD587E666B
393E9FDC-68A6-4974-8038-5CE101AD1CDA
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.