ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน มาทำให้โลกนี้น่าอยู่กันเถอะ!!

มีการรณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติกกันอยู่มากมายในปัจจุบัน เพราะถุงพลาสติกเป็นปัญหาหลักของภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ปัญหาหลัก ๆ มาจากมนุษย์เรานี่แหละที่เป็นตัวการสำคัญในการใช้พลาสติก โฟม หรือสิ่งที่ย่อยด้วยตัวเองไม่ได้

ตามที่บอกไปว่าปัญหาหลักของภาวะโลกร้อนคือการใช้ถุงพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ทั้งการใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุของขยะมูลฝอยที่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย บางคนอาจจะคิดว่าใช้ถุงพลาสติกไปแค่ถุงเดียวไม่เป็นอะไรหรอก แต่ถ้าคนสิบล้านคนคิดแบบนี้ กองขยะย่อยสลายยากก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลกระทบของการใช้พลาสติก

ขยะล้นโลกเนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ในการทำลายพลาสติกคนส่วนมากจะเผาซึ่งทำให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศ หากสะสมอยู่ในร่างกายมาก ๆ อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ด้วยเหตุนี้การลดใช้ถุงพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักอย่างมากในปัจจุบัน

ความตื่นตัวจากหลายองค์กรในการลดใช้ถุงพลาสติก

ในปัจจุบันนี้หลายองค์กรมีการรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติก ยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าหลาย ๆ เจ้ามีการงดแจกถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือนและตามร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยในการลดใช้ถุงพลาสติกแล้วเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้ากันให้มากขึ้น

ข้อดีของการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน

หลังจากที่ลดใช้ถุงพลาสติกไปแล้ว ควรจะหันมาใช้ถุงผ้าแบบจริงจัง แนะนำว่าซื้อถุงผ้าแบบพับได้ที่สามารถพับเก็บใส่กระเป๋าได้ ซึ่งการใช้ถุงผ้านั้นมีข้อดีหลายอย่าง ยกตัวอย่างที่สำคัญ ๆ เช่น

  • นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง
  • ช่วยลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก
  • ใส่ของได้ปริมาณเยอะ และนำมาใช้ให้เข้ากับการแต่งตัวได้
  • ไม่ก่อให้เกิดการเสียดสีและกดทับที่มือเหมือนการใช้ถุงพลาสติก
  • ใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วันจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 100 ล้านถุงต่อปี

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่พลาสติก

การเลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้อีกด้วย เช่นผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบยกมาให้ ดังนี้หลอดแสตนเลส – ทดแทนการใช้หลอดพลาสติก แต่ต้องล้างทำความสะอาดให้ดี

ภาชนะชานอ้อย – เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่จะมีราคาสูงกว่าพลาสติกมาก

กาบหมาก – ทำมาจากวัสดุธรรมชาติล้วน ๆ นั่นคือใบกาบหมากนั่นเอง สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเช่นเดียวกัน

หากทุกคนช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก จะทำให้ปัญหาภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มที่ลดลง หากเราทุกคนช่วยกันใช้ถุงผ้าและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้บ่อยขึ้น เพียงเท่านี้ก็ช่วยโลกได้มากแล้ว

 

“SAVE ZONE, NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 เน้นการรณรงค์เพื่อลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand side) และลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply side) โดยอาศัยกลไกในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหา ภายใต้กรอบแนวทาง/กิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ป.ส. และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1) มาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply side) แบ่งเป็น 1. พื้นที่ชายแดน โดยผนึกกำลังสกัดกั้นตามแนวชายแดน จัดชุดลาดตระเวน ตรวจตรา เฝ้าระวัง สกัดกั้น ป้องกันการลักลอบนำเข้า/ลำเลียงยาเสพติด ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ และ 2. พื้นที่ตอนใน โดยบูรณาการการปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยการปิดล้อม ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ควบคู่กับมาตรการเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการจัดระเบียบสังคม

2) มาตรการป้องกันยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand side) ประกอบด้วย 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด ผ่านทุกช่องทางอย่างหลากหลาย รวมทั้งดำเนินการตามแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ ของสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน 2. Re X-ray บุคลากรกระทรวงมหาดไทยทุกระดับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดภัยจากยาเสพติด 3. รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด และรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ศูนย์ดำรงธรรม ทุกแห่ง และสายด่วน 1567 และ 4. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่องโดย ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th  และแฟ้มภาพ

วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมหมวกกันน็อก thaihealth

ภาพของผู้ปกครองที่ต้องรับ-ส่งลูกหลานไปโรงเรียน โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ หรือแม้แต่การใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เพื่อไปโรงเรียนของเด็ก ๆในเขตกรุงเทพฯ เป็นภาพที่เราคุ้นเคยและเห็นกันจนชินตา แต่ภาพที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันนักคือ การสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็ก ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น เด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเนื่องจากไม่ได้สวมหมวกกันน็อก

การสูญเสียในครั้งนั้นได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในด้านความปลอดภัยทางถนน เด็กเล็กในวัยเตรียมอนุบาลเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมแก่การปลูกฝังความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเขามากที่สุด เพราะเป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้และจดจำสิ่งต่าง ๆได้ดี

ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ซึ่งได้แก่ ตำรวจ บจก.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และมรณบัตร ในปี 2556-2560 พบว่า เด็กอายุ 0-9 ปี เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 675 คน ในขณะที่ผลสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ในปี 2553-2562 พบว่าเด็กไทยนั่งรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเตรียมอนุบาลจากการไม่สวมหมวกกันน็อก ทำให้ สสส. ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่าย พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา รวมทั้งการผลักดันให้ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม

 

วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้มีไว้ใช้ได้นานจนถึงรุ่นลูกหลาน แถมยังประหยัดเงินค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน
10 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน

1. เช็คท่อน้ำและก๊อกน้ำ
น้ำหยดเล็ก ๆ จากท่อน้ำหรือก๊อกน้ำที่ติดตั้งไม่แน่นนั้น ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ซ่อมแซมในแต่ละวันนั้นจะสูญเสียน้ำไปประมาณ 75 ลิตร และถ้าท่อน้ำมีขนาดใหญ่จะเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 387 ลิตร คิดูสิคะว่ามันมากมายแค่ไหน

2. ไม่ทิ้งขยะลงชักโครก
การทิ้งขยะลงชักโครกนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย กระดาษชำระ หรือก้นบุหรี่ที่ถูกท้งลงไป จะต้องใช้น้ำปริมาณมากทีเดียวในการชำระล้างไม่ให้เหลือซาก

 

 

 

การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ทำได้จริง พร้อมสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิล
การคัดแยกขยะ เป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการลดปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นตัวการของปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการละเลยการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวันของเรา เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่นำพาให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อม สุขภาพร่างกายและชีวิตโดยรวมแย่ลง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับประเภทขยะ การคัดแยกขยะ และสถานที่ส่งต่อขยะรีไซเคิลกันเลย

ขยะมูลฝอย คืออะไร
“ขยะมูลฝอย (WASTE) คือ สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (SOLID WASTE) มีผลเสียต่อสุขภาพ ทางกาย และจิตใจ เนื่องจากความสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคทำให้เกิดมลพิษและทัศนะอุจาด”

ที่มา: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกขยะ
ผลกระทบจากขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกคัดแยกขยะ ส่งผลเป็นวงกว้าง ทั้งผลกระทบต่อดิน น้ำ อากาศ สุขภาพของคนในพื้นที่นั้น และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งภาวะโลกร้อน สัตว์ และพืชทยอยสูญพันธุ์

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ
การคัดแยกขยะ เป็นประโยชน์และถือเป็นหัวใจหลักในการลดปริมาณขยะ เพราะการคัดแยกขยะ ทำให้ขยะถูกส่งต่อไปในกระบวนการที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น เช่น นำไปเผา นำไปรีไซเคิล นำไปย่อยสลาย ฯลฯ แต่ถ้าหากเราไม่คัดแยกขยะ จะทำให้ขยะแยกออกจากกันยาก กลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะทำได้ง่าย ๆ โดยเริ่มต้นที่การรู้จักประเภทของขยะกันก่อน

4 ประเภทขยะที่ต้องรู้

เนื้อหาอื่นๆ...