องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันเเละสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19 )สายพันธ์ XBB.1.16

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ของหน่วยงาน *องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์* ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณคุณธรรมเเละความโปร่งใส ตาม QR code ด้านล่างนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน โครงการส่งเสริมการหารายได้ของนักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหาอื่นๆ...