ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ. 54-002 สายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลซับสมบูรณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page