คำสั่ง อบต.ซับสมบูรณ์ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ซับสมบูรณ์ ให้รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์ และปลัด อบต.ซับสมบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page