วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.