คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 • นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด

  นายศุกร์เกษม เชื้อขุนทด

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0640207741
  • นายสุวิทย์ นันโต

   นายสุวิทย์ นันโต

   รองนาก อบต. ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0871181849
  • นายขวัญชัย สุระภาพ

   นายขวัญชัย สุระภาพ

   รองนายก อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0863901088
  • นางวัชรี กลัดทอง

   นางวัชรี กลัดทอง

   เลขานุการยกยกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0852402528

 

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

 • นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทรติดต่อ 099-3656419
  • นางสาวสำรวย แย้มแสง

   นางสาวสำรวย แย้มแสง

   ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรติดต่อ 084-1479092
  • นางอุษา อาบสุวรรณ์

   นางอุษา อาบสุวรรณ์

   หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทรติดต่อ 087-9596340
  • ตำแแหน่งว่าง

   ตำแแหน่งว่าง

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Line OA ของ อบต.