คณะผู้บริหาร


นายธีระ ศรีทองอุทัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

นางสาวกนกวรรณ  แย้มแสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

นางสาวมณเทียน  บุญชม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์


นางสาวสิริจรรยา กลัดแป้น

เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page