• นายอรุณ บุญประสงค์

  นายอรุณ บุญประสงค์

  ประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0924572425
  • นายสนิท ขาวเกิด

   นายสนิท ขาวเกิด

   รองประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0870734348
   • นายวิชัย หาระชอน

    นายวิชัย หาระชอน

    สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 เบอร์โทรติดต่อ 0827183380
    • นางสาวสนม พุ่มคำ

     นางสาวสนม พุ่มคำ

     สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 เบอร์โทรติดต่อ 0854246463
  • นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

   นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

   เลขานุการสภา อบต.ซับสาบูรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 082-1280274
   • นายเวช ฉีมพาลี

    นายเวช ฉีมพาลี

    สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 เบอร์โทรติดต่อ 0632015600
    • นายสมาน ห่วงพ่วง

     นายสมาน ห่วงพ่วง

     สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 2เบอร์โทรติดต่อ 0899049313
     • นายยศ กิจเกียรติ์

      นายยศ กิจเกียรติ์

      สมาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 เบอร์โทรติดต่อ 0982649721

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page