สภา อบต.ซับสมบูรณ์


นายเวช ฉิมพาลี

ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

นายยศ กิจเกียจ

รองประธานสภา อบต.ซับสมบูรณ์

นางสาวสมพร ชัตไพบูลย์

เลขานุการ สภา อบต.ซับสมบูรณ์


นายบุญเกื้อ นิลคำแหง

สภาชิกสภา อบต.ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page