• นางสาวสำรวย แย้มแสง

  นางสาวสำรวย แย้มแสง

  หัวหน้าส่วนการคลัง เบอร์โทรติดต่อ 084-1479092
  • ตำแหน่งว่าง

   ตำแหน่งว่าง

   เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
   • นางสาวโสภิณ หอมสำอาง

    นางสาวโสภิณ หอมสำอาง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
  • นางสาววรรณา ฟักบุญ

   นางสาววรรณา ฟักบุญ

   เจ้าพนักงานพัสดุ
   • นางสาวสุดารัตน์ แก้วระวัง

    นางสาวสุดารัตน์ แก้วระวัง

    ผช.จพง.พัสดุ
    • นายอดิเรก สุวรรณสิงห์

     นายอดิเรก สุวรรณสิงห์

     พนักงานขับรถยนต์
  • นายกฤษฎา ทานประสิทธิ์

   นายกฤษฎา ทานประสิทธิ์

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   • นางสาวมณี คำนนท์

    นางสาวมณี คำนนท์

    ผช.จพง.จัดเก็บได้
    • นางสาวจุรีพร สืบสายขัด

     นางสาวจุรีพร สืบสายขัด

     ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page